Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Tư vấn thay đổi trụ sở của Doanh nghiệp

Khi  thay đổi đăng ký kinh doanh  về việc chuyển trụ sở kinh doanh, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển trụ sở.

Mọi trường hợp thay đổi trụ sở đều không thay đổi mã số thuế.
ANT Lawyers cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp như sau:
I) Trường hợp chuyển trụ sở kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:
1) Trường hợp không thay đổi Cục thuế quản lý trực tiếp (chuyển trụ sở trong cùng quận thuộc địa bàn tỉnh)
Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Trường hợp này không làm thay đổi dấu pháp nhân của Doanh nghiệp.
Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc.
b) Đối với Cục thuế quản lý trực tiếp:
+ Thực hiện thông báo thay đổi trụ sở cho cơ quan thuế, hồ sơ gồm:
– Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST;
– Giấy phép đăng ký kinh doanh mới;
– Công văn xin tiếp tục sử dụng hóa đơn (nếu tiếp tục sử dụng);
Thời gian thông báo là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
2) Trường hợp thay đổi Chi cục thuế quản lý trực tiếp (thay đổi trụ sở khác quận trong cùng địa bàn tỉnh)
a) Thủ tục thay đổi trụ sở tại Chi cục thuế quản lý:
+ Người nộp thuế phải thực hiện thủ tục xin xác nhận nghĩa vụ thuế của cơ quan quản lý thuế đang trực tiếp quản lý, hồ sơ xin xác nhận bao gồm:
– Đăng ký kinh doanh cũ (bản sao)
– Công văn xin chuyển trụ sở
– Quyết định về việc chuyển trụ sở;
– Thông báo tình hình sử dụng hóa đơn;
– Các giấy tờ khác theo quy định;
+ Sau khi, cơ quan thuế chuyển đi kiểm tra không nợ thuế, thì người nộp thuế sẽ nhận được mẫu số 09-MST, mẫu 10-MST
b) Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Sau khi nhận được công văn của Chi cục thuế xác định nghĩa vụ thuế, Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi Đăng kinh doanh và thay đổi con dấu của Doanh nghiệp.
Thời gian thực hiện: 13 ngày làm việc.
II) Trường hợp chuyển trụ sở giữa các tỉnh:
Trình tự, thủ tục tương tự như trường hợp thay đổi trụ sở kinh doanh làm thay đổi chi cục thuế quản lý.
Ngoài ra, ANT Lawyers cũng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thuế và  thường xuyên cung cấp cho Doanh nghiệp các bản tin văn bản pháp luật mới nhất và giải đáp các thắc mắc của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp qua email, fax hoặc điện thoại
Hãy liên hệ với công ty luật ANT Lawyers để được tư vấn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét