Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Thành lập công ty tại Hong Kong

Để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, mà cụ thể là đầu tư trực tiếp để kinh doanh tại Hong Kong, một trong những phương thức thực hiện là thành lập Công ty.

Có hai loại hình Công ty được thành lập tại Hồng Kong là công ty tư nhân và công ty đại chúng. Nhưng hầu hết các công ty đăng ký tại Hong kong là công ty tư nhân.
Một công ty Hongkong có thể được thành lập trong vòng một ngày với dịch vụ đăng ký điện tử và dịch vụ ủy quyền. Dịch vụ đăng ký thông thường thông qua việc nộp giấy tờ sẽ mất 5 ngày làm việc.
Việc thành lập công ty, điều hành hoạt động, phát triển của công ty ở Hong Kong được quản lý bởi Sắc Lệnh Công ty. Một số quy định về việc thành lập Công ty tại Hong Kong như sau:
1. Tên Công ty:
Việc thành lập Công ty mới hay thay đổi tên Công ty thì tên Công ty phải được xác thực phù hợp với viên chức của phòng Đăng ký. Tên mới phải không được trùng hoặc bị nhầm lẫn với tên của Doanh nghiệp đã đăng ký. Có một số cụm từ sẽ bị hạn chế đặt tên Công ty, ví dụ như “ngân hàng (bank), và trong tên Công ty bằng tiếng Anh hay tiếng Trung phải có cụm từ “Limited”.
Bằng cách tận dụng một công ty được mua lại với một tên thương mại khác, việc kinh doanh có thể thực hiện ngay lập tức và sau đó tên chính thức của công ty có thể thay đổi. Có thể đăng ký bảo hộ thương hiệu và dịch vụ tại HongKong, và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tốt.
2. Cổ đông
Yêu cầu việc thành lập Công ty phải có tối thiểu một cổ đông  là cá nhân hoặc công ty mà không cần phải hiện diện hoặc có trụ sở tại Hong Kong. Phổ biến ở hongkong là các cổ đông được bổ nhiệm. Người chủ sở hữu sẽ bổ nhiệm một người đứng tên cổ phần trong Công ty. Để bảo vệ lợi ích của các cổ đông, giữa cổ đông và người được bổ nhiệm sẽ ký một văn bản đơn giản về niềm tin (Trust agreement), văn bản này sẽ được chuyển cho người chủ sở hữu có lợi ích để được lưu giữ cùng với các chứng nhận cổ phần. Chủ sở hữu có lợi ích có thể điều hành hoạt động Công ty bất kỳ lúc nào.
3. Thành viên hội đồng quản trị
Tối thiểu là một thành viên hội đồng quản trị. Các thành viên hội đồng quản trị có thể là các cá nhân hoặc các công ty và không yêu cầu phải cư trú tại HongKong. Đối với các công ty tư nhân, Hội đồng quản trị phải gồm có ít nhất một thành viên quản trị là cá nhân.
Trên thực tế ở Hongkong, người được bổ nhiệm sẽ được chỉ định, đặc biệt là bởi những người chử sở hữu nước ngoài, để trở thành thành viên hội đồng quản trị của công ty tư nhân trong nước. Nghĩa vụ của các thành viên này được đề ra trong các điều khoản của Điều  lệ công ty. Các hãng luật hoặc các cá nhân uy tín của ANT Lawyers có thể đại diện hỗ trợ khách hàng đứng tên thành viên hội đồng quản trị của công ty tại Hongkong khi được yêu cầu.
4. Thư ký
Mỗi một công ty phải có một thư ký có thể là một cá nhân đăng ký cư trú tại Hongkong hoặc một công ty Hongkong. Thư ký của công ty sẽ có trách nhiệm thực hiện các báo cáo định kỳ lại viên chức của phòng đăng ký Công ty, lưu trữ các Giấy tờ, sổ sách pháp lý của công ty, sắp xếp các cuộc họp của các thành viên, vv…. ANT Lawyers có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thư ký để thành lập Công ty tại Hong Kong.
5. Vốn điều lệ.
Không có quy định nào về vốn tối thiểu và tối đa đối với vốn điều lệ của công ty. Sắc Lệnh Công ty mới đã bãi bỏ quy định của Cổ phiếu có mệnh giá. Tất cả các công ty được thành lập dưới Sắc lệnh Công ty mới không có cổ phiếu mệnh giá và mệnh giá của cổ phiếu danh nghĩa của Các công ty đã thành lập sẽ trở thành cổ phiếu không mệnh giá. Chỉ có duy nhất tối thiểu một cổ phiếu được ban hành và có thể bị giữ bởi một công ty hoặc một cá nhân. Việc thành lập giấu tên có thể được thực hiện bằng các cổ đông được bổ nhiệm.
Chúng tôi có thể tư vấn các quy định và hỗ trợ Khách hàng thành lập Công ty tại HongKong với các dịch vụ đứng tên Công ty, dịch vụ thư ký với thời gian nhanh chóng nhất, thủ tục đơn giản nhất cho Quý Khách hàng.
Hãy liên hệ với ANT Lawyers để được tư vấn chi tiết, theo địa chỉ:
Email: luatsu@antlawyers.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét