Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Có phải thành lập Công Đoàn cho Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam?

Bạn đọc hỏi:
Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam có 12 lao động phải thành lập tổ chức công đoàn không? Nếu không thành lập tổ chức công đoàn có bị xử phạt không? Mức phạt là bao nhiêu?
Trả lời:
Căn cứ theo khoản 1, 2 Điều 5, Luật Công đoàn năm 2012 về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn quy định “Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. Trình tự, thủ tục thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam”.
Điều 1, Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định “Người lao động Việt Nam làm việc trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị -xã hội- ghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; người lao động tự do hợp pháp không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tín ngưỡng, tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập tổ chức công đoàn”.  
Căn cứ các quy định trên, nếu người lao động ở Văn phòng của bạn (là người có quốc tịch Việt Nam) nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện xin gia nhập tổ chức công đoàn sẽ được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.       
Ở Văn phòng của bạn nếu có ít nhất 5 lao động có đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn sẽ thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở tại Văn phòng.

         
       Nếu không thành lập tổ chức công đoàn có bị xử phạt không? Mức phạt là bao nhiêu?
Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  Khoản 3, Điều 24 Vi phạm quy định về công đoàn 
 Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
– Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động;
– Yêu cầu người lao động không tham gia hoặc rời khỏi tổ chức công đoàn;
Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư điện tử luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét