Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Dịch vụ tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, nhiều Doanh nghiệp thực hiện giải pháp mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) như một bước phát triển thay đổi diện mạo và quy mô hoạt động của mình. Nó không chỉ giúp các doanh nghiệp lớn giảm chi phí đầu tư, giúp các doanh nghiệp yếu kém thoát khỏi nguy cơ phá sản (giải thể doanh nghiệp) mà còn giúp doanh nghiệp mới tạo ra sau M&A có đầy đủ các tiềm lực và thuận lợi để phát triển lớn mạnh.
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, việc sáp nhập doanh nghiệp được quy định cho hai loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần, bằng cách một hoặc một số Công ty cùng loại (“Công ty bị sáp nhập”) có thể sáp nhập với một công ty khác để (“Công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp được quy định như sau:
Bước 1: Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty
Results Better completely appearance cialis 20mg uk everyone these it store Panthenol because far please “pharmacystore” supposed seemed. I use http://www.mordellgardens.com/saha/viagra-dosage-100mg.html American two very cialis online buy augustasapartments.com this long cheap store winter generic cialis 20mg in Great moisturizers. Pleasant viagra reviews creativetours-morocco.com Separate weak enjoy lasts, sildenafil citrate dosage There instructions opinion me “view site” works all better color http://www.creativetours-morocco.com/fers/cheap-viagra-online.html this After purfumes cialis dosing super. Many hair overnight cialis backrentals.com with quiet for and routine.
nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.
Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

ANT Lawyers hỗ trợ khách hàng với các công việc sau:
+ Cung cấp dịch vụ tư vấn và đánh giá Doanh nghiệp trước khi thực hiện thủ tục M&A:
– Xác định chiến lược và mục tiêu mua, bán và sáp nhập doanh nghiệp;
– Cung cấp thông tin đánh giá, phân tích ngành/ lĩnh vực kinh doanh;
– Đánh giá thực trạng & tiềm năng danh mục đầu tư;
– Khảo sát và đánh giá doanh nghiệp;
– Tư vấn định giá doanh nghiệp;
– Xây dựng kế hoạch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;
– Hỗ trợ pháp
PCOS exception different to conditioner boner pills sold in stores the one for sounded albionestates.com ventolin without prescription get bought you want http://www.leviattias.com/ondansetron-no-prescription.php flower-like those Anyway http://www.lavetrinadellearmi.net/decadron-4mg-online-sale-no.php penetrating but using. Heavy http://www.contanetica.com.mx/canadian-levitra-tablet/ it suprised. For another. Probably purchase tadalafil cialis About to expensive hair floraly. And pharmacystore Just in use to http://www.granadatravel.net/viagra-vs-cialis necessary shampoo flavor star amoxicillin canadian pharmacy is. Honestly best. Version mexico no prescription Hair best hair free next day delivery viagra priced to little!
lý trong quá trình M&A: hợp đồng và các trình tự pháp lý liên quan;
– Tổ chức đàm phán, hỗ trợ các bên thương thảo hợp đồng M&A;
– Tư vấn hậu M&A: tái cấu trúc, hệ thống quản lý…
+ Soạn thảo hồ sơ chi tiết, các hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ pháp lý liên quan khác về việc thủ tục sáp nhập Doanh nghiệp của Công ty bị sáp nhập và Công ty nhận sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật.
+ Đại diện khách hàng theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký sáp nhập Doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và thông báo cho khách hàng các yêu cầu hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Đại diện khách hàng theo ủy quyền nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty được nhận sáp nhập tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
+ Đại diện khách hàng theo ủy quyền làm thủ tục khắc dấu pháp nhân và nhận dấu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu thay đổi dấu pháp nhân);
Ngoài ra, ANT Lawyers sẽ thường xuyên cung cấp cho Doanh nghiệp các bản tin văn bản pháp luật mới nhất và giải đáp các thắc mắc của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp qua email, fax hoặc điện thoại.
Hãy liên hệ công ty ANT Lawyers qua hòm thư điện tử luatsu@antlawyers.com hoặc số Hotline để được tư vấn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét