ANT Consultants and Lawyers

Giới thiệu về Công Ty Luật ANT Việt Nam

ANT Consultants and Lawyers

Tư vấn doanh nghiệp

ANT Consultants and Lawyers

Tư vấn đầu tư

ANT Consultants and Lawyers

Tư vấn các vụ việc dân sự

ANT Consultants and Lawyers

Tư vấn lao động

ANT Consultants and Lawyers

Tư vấn thương mại quốc tế

ANT Consultants and Lawyers

Tư vấn Bất động sản

ANT Consultants and Lawyers

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Các tranh chấp hợp đồng thường gặp và Giải pháp tư vấn

Trong hoạt động đời sống, tranh chấp hợp đồng xảy ra là ngoài ý muốn của các chủ thể khi tham gia quan hệ hợp đồng.  Ở các nước phát triển, luật sư luôn được khách hàng tư vấn để nhận diện tranh chấp tiềm tàng, và đưa các giải pháp, hộ trợ tư vấn pháp lý và đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp trong các giai đoạn của giao dịch phù hợp với các quy định của pháp luật, và giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

 1. Tranh chấp hợp đồng
Tranh chấp hợp đồng được hiểu là những xung đột, bất đồng, mâu thuẫn giữa các bên về việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng.
Tranh chấp hợp đồng phải có đủ các yếu tố sau:
 • Có hợp đồng giữa các bên. Hợp đồng được giao kết dưới nhiều hình thức khác nhau như: văn bản và các hình thức tương đương văn bản, hợp đồng miệng hay hợp đồng hành vi. Do vậy, cần phải xác định rõ có quan hệ hợp đồng hình thành hay không.
 • Có sự vi phạm nghĩa vụ hoặc cho rằng là vi phạm nghĩa vụ của một bên trong quan hệ hợp đồng.
 • Có sự bất đồng giữa các bên về sự vi phạm hoặc xử lý hậu quả của sự vi phạm đó.
Cần lưu ý, các tranh chấp hợp đồng phát sinh từ sự vi phạm. Tuy nhiên, không phải sự vi phạm hợp đồng nào cũng dẫn đến tranh chấp.
 1. Đặc điểm của tranh chấp hợp đồng
 • Các bên chủ thể có quyền cao nhất trong định đoạt việc giải quyết tranh chấp (Trừ những quan hệ hợp đồng ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước)
 • Tranh chấp hợp đồng luôn gắn với lợi ích của các bên tranh chấp
 • Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng là tự nguyện bình đẳng và thỏa thuận.
 1. Giải quyết tranh chấp hợp đồng .
Tranh chấp hợp đồng có thể được giải quyết bằng các phương thức sau:
 • Thương lượng là quá trình hay hành vi mà trong đó, hai bên tiến hành trao đổi, thỏa thuận về các mối quan tâm chung và những đặc điểm bất đồng và đi đến một thỏa thuận thống nhất. Thương lượng không có sự xuất hiện của bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu người luật sư tham gia với vai trò đại diện thương lượng hoặc tham mưu, tư vấn thì việc thương lượng có hiệu quả cao hơn và dễ đi đến một thỏa thuận có lợi nhất.
 • Hòa giải cũng là một quá trình các bên chấm dứt xung đột. Hòa giải khác với thương lượng là có sự can thiệp của bên thứ ba. Người trung gian là người đứng ra giàn xếp xung đột giữa các bên.
 • Tổ chức tài phán:
 • – Tòa án: là cơ quan tư pháp của Nhà nước có chức năng xét xử. Việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án sẽ tiết kiệm chi phí nhưng lại tốn thời gian. Phán quyết của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị.
 • – Trọng tài thương mại: Đây là phương thức giải quyết tranh chấp chỉ có trong lĩnh vực kinh doanh- thương mại. Ưu điểm của phương thức này là nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, chi phí cao hơn và phán quyết có giá trị chung thẩm.
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp là vấn đề tự nhiên và tất yếu của bất kỳ nền quốc gia nào. Cần nhận diện, tiên liệu trước những tranh chấp có thể xảy ra.  Khi có tranh chấp hợp đồng, luật sư giải quyết tranh chấp sẽ có thể giúp doanh nghiệp đưa ra những giải pháp hợp lý, hiệu quả để giải quyết.

Làm sao để Luật sư ANT có thể giúp doanh nghiệp của bạn?

Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư  luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Đăng kí điều chỉnh dự án đầu tư như thế nào?

Ngoài việc tư vấn thành lập Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, ANT Lawyer luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, để điều chỉnh các nội dung ngành nghề, địa chỉ, vốn điều lệ, thành viên góp vốn…, chúng tôi hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
Một trong các thủ tục thường xuyên và gắn liền với quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam là thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Để mở rộng vốn, mở rộng phạm vi, lĩnh vực kinh doanh hoặc có bất kỳ một thay đổi nào sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh theo một trong hai phương thức sau:
I. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:
1. Đối tượng: Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau:
 • Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
 • Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định phải thẩm tra dự án đầu tư.
2. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:
 • Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;
II. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư 1. Đối tượng: Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau:
 • Dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
 • Dự án có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại điều 29, Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP;
 • Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại điều 29, Luật Đầu tư và Phụ lục III, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.
 • Dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam chưa cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Dự án sản xuất, dự án có sử dụng đất.
 • Dự án trong các lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
2. Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm:
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
o    Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực đầu tư chưa có trong quy hoạch hoặc chưa có điều kiện đầu tư được pháp luật quy định, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư. o    Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi điều chỉnh, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.
ANT LAWYERS hỗ trợ khách hàng:
–          Tư vấn, cung cấp cho khách hàng các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
–          Soạn thảo và cung cấp các tài liệu cần thiết để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
–          Thay mặt khách hàng theo ủy quyền nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi, gặp gỡ và tư vấn các giải trình cần thiết cho khách hàng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước;
–          Thay mặt theo ủy quyền nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
–          Thay mặt theo ủy quyền nhận Con dấu của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trường hợp thay đổi con dấu).
Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xin cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép, gia hạn giấy chứng nhận đầu tư…, ngoài ra hỗ trợ tư vấn các vấn đề về lao động: cấp giấy phép lao độngthẻ tạm trú cho người nước ngoài, lý lịch tư pháp cho người nước ngoài….

Làm sao để Luật sư ANT có thể giúp doanh nghiệp của bạn?

Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư  luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

1. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân:
– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
– Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
– Văn bản xác nhân vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
– Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân
– Người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh đầy đủ theo quy định của Pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh. Nếu hồ sơ đầy đủ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập biết, trong thông báo phải nêu rõ lý do từ chối và các điểm cần sửa đổi, bổ sung.
– Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập nộp thêm các giấy tờ khác không theo quy định của luật này.
– Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Làm sao để Luật sư ANT có thể giúp doanh nghiệp của bạn?


Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư  luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp

Thủ tục giải quyết tranh chấp như thế nào?

Tranh chấp là các xung đột, mâu thuẫn phát sinh giữa các bên do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của khách hàng.
Trong cuộc sống hàng ngày, tranh chấp giữa các nhân với cá nhân, cá nhân với hộ gia đình và giữa hộ gia đình với nhau rất phong phú, đa dạng. Đó có thể là tranh chấp dân sự, tranh chấp lao động,tranh chấp trong kinh doanh thương mại. Các phương thức giải quyết tranh chấp bao gồm: thương lượng, trung gian hòa giải hoặc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền hoặc đưa ra trung tâm trọng tài kinh tế đối với các tranh chấp kinh doanh thương mại.
Một trong những giải pháp tối ưu nhất giải quyết các tranh chấpmột cách nhanh chóng, hiệu quả khách hàng thường tìm đến sự tư vấn của luật sư. Luật sư là những người am hiểu pháp luật, có khả năng đưa ra những ý kiến pháp lý hữu ích giúp khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích một cách tốt nhất.
ANT Lawyers cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hiệu quả, nhanh chóng với những dịch vụ cụ thể:
– Tư vấn pháp luật liên quan tới quan hệ tranh chấp và lĩnh vực tranh chấp;
– Tư vấn lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp.;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp, yêu cầu bồi thường thiệt hại;
– Đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp, yêu cầu bồi thường thiệt hại;
– Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng tại Tòa án hoặc trọng tài thương mại.
Ngoài ra, ANT Lawyers sẽ thường xuyên cung cấp cho khách hàng các bản tin văn bản pháp luật mới nhất và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Làm sao để Luật sư ANT có thể giúp doanh nghiệp của bạn?

Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư  luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng kí khai sinh có yếu tố nước ngoài như thế nào?

1. Đối tượng giải quyết:
Trẻ em sinh ra tại Việt Nam có:
 • Cha và mẹ là người nước ngoài, hiện đang cư trú tại Việt nam
 • Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp người mẹ cư trú tạiViệt Nam).
 • Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam.
 • Cha hoặc mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sử dụng hộ chiếu nước ngoài) còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt nam.
2. Hồ sơ chuẩn bị
Hồ sơ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài lập thành 01 bộ, gồm những giấy tờ sau:
1. Giấy tờ phải nộp:
 • Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp hoặc giấy tờ thay thế Giấy Chứng sinh (nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực).
 • Giấy thỏa thuận của cha và mẹ đứa trẻ về việc chọn quốc tịch trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con. Giấy thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó (đã được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt).
2. Giấy tờ phải xuất trình:
 • Bản sao kèm bản chính đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực các loại giấy tờ sau: Giấy Chứng nhận kết hôn của cha mẹ (nếu cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn); Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; Sổ Hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam).
 • Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ nhân thân (trong trường hợp ủy quyền)
3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết:  Sở Tư pháp thành phố
4. Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết là 06 ngày làm việc.
5. Lệ phí: miễn phí
Lưu ý:
 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con.
 • Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp. Trường hợp không trực tiếp đi nộp thì có thể ủy quyền chongười khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

Làm sao để Luật sư ANT có thể giúp doanh nghiệp của bạn?

Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư  luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Tư vấn thay đổi trụ sở của Doanh nghiệp

Để thay đổi trụ sở doanh nghiệp cần làm những gì?

 Khi  thay đổi đăng ký kinh doanh  về việc chuyển trụ sở kinh doanh, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển trụ sở. Mọi trường hợp thay đổi trụ sở đều không thay đổi mã số thuế.
ANT Lawyers cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp như sau:
Trường hợp chuyển trụ sở kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:
1.Trường hợp không thay đổi Cục thuế quản lý trực tiếp (chuyển trụ sở trong cùng quận thuộc địa bàn tỉnh)
 • Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trường hợp này không làm thay đổi dấu pháp nhân của Doanh nghiệp.
 • Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc.
2. Đối với Cục thuế quản lý trực tiếp:
Thực hiện thông báo thay đổi trụ sở cho cơ quan thuế, hồ sơ gồm:
 • Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST;
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh mới;
 • Công văn xin tiếp tục sử dụng hóa đơn (nếu tiếp tục sử dụng);
Thời gian hong báo là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đượcGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
Trường hợp thay đổi Chi cục thuế quản lý trực tiếp (thay đổi trụ sở khác quận trong cùng địa bàn tỉnh)
1.Thủ tục thay đổi trụ sở tại Chi cục thuế quản lý:
Người nộp thuế phải thực hiện thủ tục xin xác nhận nghĩa vụ thuế của cơ quan quản lý thuế đang trực tiếp quản lý, hồ sơ xin xác nhận bao gồm:
 • Đăng ký kinh doanh cũ (bản sao)
 • Công văn xin chuyển trụ sở
 • Quyết định về việc chuyển trụ sở;
 • Thông báo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Các giấy tờ khác theo quy định;
Sau khi, cơ quan thuế chuyển đi kiểm tra không nợ thuế, thì người nộp thuế sẽ nhận được mẫu số 09-MST, mẫu 10-MST
2.Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Sau khi nhận được công văn của Chi cục thuế xác định nghĩa vụ thuế, Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi Đăng kí kinh doanh và thay đổi con dấu của Doanh nghiệp.
 • Thời gian thực hiện: 13 ngày làm việc.
Trường hợp chuyển trụ sở giữa các tỉnh:
Trình tự, thủ tục tương tự như trường hợp thay đổi trụ sở kinh doanh làm thay đổi chi cục thuế quản lý.
Ngoài ra, ANT Lawyers cũng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thuế và  thường xuyên cung cấp cho Doanh nghiệp các bản tin văn bản pháp luật mới nhất và giải đáp các thắc mắc của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp qua email, fax hoặc điện thoại

Làm sao để Luật sư ANT có thể giúp doanh nghiệp của bạn?

Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư  luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp

Thủ tục giải quyết tranh chấp như thế nào?

Tranh chấp là các xung đột, mâu thuẫn phát sinh giữa các bên do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của khách hàng.
Trong cuộc sống hàng ngày, tranh chấp giữa các nhân với cá nhân, cá nhân với hộ gia đình và giữa hộ gia đình với nhau rất phong phú, đa dạng. Đó có thể là tranh chấp dân sự, tranh chấp lao động,tranh chấp trong kinh doanh thương mại. Các phương thức giải quyết tranh chấp bao gồm: thương lượng, trung gian hòa giải hoặc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền hoặc đưa ra trung tâm trọng tài kinh tế đối với các tranh chấp kinh doanh thương mại.
Một trong những giải pháp tối ưu nhất giải quyết các tranh chấpmột cách nhanh chóng, hiệu quả khách hàng thường tìm đến sự tư vấn của luật sư. Luật sư là những người am hiểu pháp luật, có khả năng đưa ra những ý kiến pháp lý hữu ích giúp khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích một cách tốt nhất.
ANT Lawyers cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hiệu quả, nhanh chóng với những dịch vụ cụ thể:
– Tư vấn pháp luật liên quan tới quan hệ tranh chấp và lĩnh vực tranh chấp;
– Tư vấn lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp.;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp, yêu cầu bồi thường thiệt hại;
– Đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp, yêu cầu bồi thường thiệt hại;
– Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng tại Tòa án hoặc trọng tài thương mại.
Ngoài ra, ANT Lawyers sẽ thường xuyên cung cấp cho khách hàng các bản tin văn bản pháp luật mới nhất và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Làm sao để Luật sư ANT có thể giúp doanh nghiệp của bạn?

Hãy liên hệ công ty luật ANT Lawyers qua hòm thư  luatsu@antlawyers.com hoặc gọi số Hotline để được tư vấn.